001

Fem bøker og en doktoravhandling er resultatet av forskningen. Foto: NTNU

Fem bøker og en doktoravhandling er resultatet av forskningen. Foto: NTNU