Palmafossen, Voss

Foss med laksetrapp ved siden av

Tiltakspakke skal gi mer kraft fra Palmafossen og samtidig gjøre det lettere for fisk å ta seg opp laksetrappa til høyre i bildet. Foto: SINTEF / Hans-Petter Fjeldstad