Asfalt oppslag

Norway road landscape. Rain on road.Brigde

Regn er blant hovedfiendene til asfalten. Foto: Thinkstock