Thinkstock_oilpipe

ROVs inspecting underwater pipeline, 3D render

Fjernstyrte undervannsfarkokster lyser med lyskastere på undersjøiske oljeledninger

Hydrogensprøhet fikk flere rørledninger på sokkelen til å springe lekk fra slutten av 1990-tallet til 2010. Illustrasjonsfoto: Thinkstock