FSV med containere 2

Dynamisk posisjonering gjør at plattformer og skip kan holde posisjonen sin i sjøen uten å ankre eller line. Foto: Statoil

Dynamisk posisjonering gjør at plattformer og skip kan holde posisjonen sin i sjøen uten å ankre eller line. Foto: Statoil