5-1 seaway sandpiper

«Seaway Sandpiper» var det første skipet med såkalt autotrack-funksjonalitet. Det kunne følge en rørgate med rette linjer mellom to geografiske punkter. Illustrasjon: Kongsberg Maritime

«Seaway Sandpiper» var det første skipet med såkalt autotrack-funksjonalitet. Det kunne følge en rørgate med rette linjer mellom to geografiske punkter. Illustrasjon: Kongsberg Maritime