1-3-1 Asimut thruster

Asimutthrustere på isbryteren «Fennica». De bidrar til å holde skipet i rett posisjon. Foto: Kongsberg Maritime

Asimutthrustere på isbryteren «Fennica». De bidrar til å holde skipet i rett posisjon. Foto: Kongsberg Maritime