5 Ovnstyper i Norge

Tre eller fire hovedtyper av jernvinneanlegg, i bruk i ca. 2000 år, tilsynelatende uten overføring av elementer fra en periode til den neste (Espelund 1992). Fordelingen er også regional. Det er knapt noen funn i de tre nordlige fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Folk må ha fått jern fra Trøndelag i bytte for fisk og sjødyr.

Tre eller fire hovedtyper av jernvinneanlegg, i bruk i ca. 2000 år, tilsynelatende uten overføring av elementer fra en periode til den neste (Espelund 1992). Fordelingen er også regional. Det er knapt noen funn i de tre nordlige fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Folk må ha fått jern fra Trøndelag i bytte for fisk og sjødyr.