3 C2abestHV

Slaggropa til ovn C2a på Heglesvollen, Levanger kommune, etter tømming. Foto: Arne Espelund

Slaggropa til ovn C2a på Heglesvollen, Levanger kommune, etter tømming. Foto: Arne Espelund