Modellbåt-med-foil-Foto-av-Fridtjof-C.-Eitzen

Eirik Bøckmann og Marintek har testet ut hvalhaler tidligere. Illustrasjon: Fridtjof C. Eitzen

Eirik Bøckmann og Marintek har testet ut hvalhaler tidligere. Illustrasjon: Fridtjof C. Eitzen