Slagregntestinga v bygningsintegrerte solceller

Testing av bygningsintegrerte solceller i vind og slagregn ved laboratoriet på SINTEF Byggforsk. Foto: SINTEF.