sleipnerv468

Hvert år siden 1996 har Statoil fanget om lag 1 million tonn CO2 fra naturgassen på Sleipner-feltet og lagret den mer enn 800 meter under havbunnen. Foto: Statoil

Hvert år siden 1996 har Statoil fanget om lag 1 million tonn CO2 fra naturgassen på Sleipner-feltet og lagret den mer enn 800 meter under havbunnen. Foto: Statoil

Hvert år siden 1996 har Statoil fanget om lag 1 million tonn CO2 fra naturgassen på Sleipner-feltet og lagret den mer enn 800 meter under havbunnen. Foto: Statoil