?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Trondheim 07.05.2015 : Geir Hansen på SINTEF utvikler nye hjelpemidler for audiografer som skal programmere høreapparater. Foto: Thor Nielsen