Syk

Man having a flu

Det har vært hevdet at folk med lav sosial status klager mer over helsa, og at de sosiale helseforskjellene som måles, ikke er reelle. Det stemmer ikke, viser ny undersøkelse. Foto: Thinkstock