Brothers_blacksmoker_hires-200×300

Når det glohete vannet som har vært nede i jorden indre, presses opp til havbunnen og ut i havvannet, avsettes mineraler og metaller på havbunnen rundt den svarte skorsteinen.
Foto: Oceanic and Atmospheric Administration

Når det glohete vannet som har vært nede i jorden indre, presses opp til havbunnen og ut i havvannet, avsettes mineraler og metaller på havbunnen rundt den svarte skorsteinen. Foto: Oceanic and Atmospheric Administration

Når det glohete vannet som har vært nede i jorden indre, presses opp til havbunnen og ut i havvannet, avsettes mineraler og metaller på havbunnen rundt den svarte skorsteinen. Foto: Oceanic and Atmospheric Administration