ras_statensvegvesen

Dette bildet er tatt etter et ras i Instefjorden på E39 i Sogn og Fjordane. Foto: Statens vegvesen.