Krasj-figur-1

Et gløtt inn i bulket metall – gjenskapt på atomnivå ved hjelp av matematisk modellering. «Trådene» dannes når vi krasjer og kan avgjøre utfallet av kollisjonen. Illustrasjon: Vasily Bulatov/Lawrence Livermore National Laboratory

Et gløtt inn i bulket metall – gjenskapt på atomnivå ved hjelp av matematisk modellering. «Trådene» dannes når vi krasjer og kan avgjøre utfallet av kollisjonen. Illustrasjon: Vasily Bulatov/Lawrence Livermore National Laboratory

Et gløtt inn i bulket metall – gjenskapt på atomnivå ved hjelp av matematisk modellering. «Trådene» dannes når vi krasjer og kan avgjøre utfallet av kollisjonen. Illustrasjon: Vasily Bulatov/Lawrence Livermore National Laboratory