smartklokke_sony

Smartklokker som dette kan varsle barn og ungdom med AD/HD om avtaler og minne dem om gjøremål både gjennom bilder, lyd og tekst.