800px-Førdefjorden_-_August_2

Det er her, på bunnen av Førdefjorden at gruvedeponiet er planlagt.
Foto: Simo Räsänen/The
GNU Free Documentation License

Det er her, på bunnen av Førdefjorden at gruvedeponiet er planlagt. Foto: Simo Räsänen/The GNU Free Documentation License

Det er her, på bunnen av Førdefjorden at gruvedeponiet er planlagt. Foto: Simo Räsänen/The GNU Free Documentation License