300px-GarnetCrystalUSGOV

De heksagonale granatene er svært harde.
Foto: Wikimedia commons