Climate-KIC og NTNU samarbeider om å finne gode klimaideer. Foto: Thinkstock

Samarbeid om jakt på klimaideer

NTNU blir den første norske partneren for Climate-KIC, som er EUs hovedtiltak for klimainnovasjon.

KLIMAENDRINGER: Climate-KIC er Europas største partnerskap mellom det offentlige og det private på feltet klimaendringer. Det omfatter private bedrifter og akademiske institusjoner på toppnivå og er en del av EUs arbeid for å bidra til en bærekraftig fremtid.

NTNU kan med dette i enda større grad bidra til å løse de kompliserte klimautfordringene verden står overfor. Disse utfordringene involverer felt som energi, klima, miljø, mobilitet, økonomi, planprosesser og holdningene til folk flest. Målet er et samfunn med stadig lavere utslipp av klimagasser, heter det i en pressemelding fra NTNU.

NTNUs hovedprofil er innenfor teknologi og realfag, men universitetet satser også på samfunnsvitenskap, humaniora, kunst, arkitektur og medisin. Derfor har NTNU spesielt gode muligheter for å engasjere seg i tverrfaglig forskning og utdanning. Det gjelder også på klimaområdet, der NTNU er involvert i langsiktige strategiske programmer i samarbeid med andre universitet.

Både energi og bærekraft er sentrale kompetanseområder ved NTNU. Dette er tverrfaglige, strategiske felt som passer svært godt for Climate-KIC.

Susanne Pedersen, direktør for Climate-KIC Nordic, er veldig glad for at NTNU blir den første norske partneren:

–       NTNU har vist engasjement og dedikasjon siden vi innledet samtalene. De har jobbet hardt for å etablere en intern organisasjon som kan ta seg av aktiviteter sammen med Climate-KIC så effektivt som mulig. Vi gratulerer NTNU, som velfortjent blir årets første partner for oss.

Pedersen sier Climate-KIC ser NTNU som en viktig partner for arbeidet i Norge. EU-initiativet samarbeider med NTNU for å finne ut hvilke industripartnere som skal bli invitert med i Climate-KIC. Det kan dreie seg om fire-fem bedrifter i løpet av året.

Sammen med NTNU vil Climate-KIC også forsøke å få en eller to større byer med store klimaambisjoner til å delta.

Les også: NTNU leter etter grønn innovasjon fra hele Norge