Vannkraft

Norge har et stort potensial til å hente ut mye mer energi fra vannkraft enn vi gjør i dag.
Foto: Thinkstock

Spillway on hydroelectric power station dam in Imatra