Edvard Moser Foto NTNU

– Det meste av møtet dreide seg om betydningen av grunnforskning, sier Edvard Moser. Foto Geir Mogen, NTNU

– Det meste av møtet dreide seg om betydningen av grunnforskning, sier Edvard Moser. Foto Geir Mogen, NTNU