kunst8

Danish-born Inger Margrethe Hove Laustsen explores what we take with us and what we leave behind in life, symbolized by the phenomenon of travel and by a transparent backpack full of letters. Family and friends sent the letters to her. Laustsen also delves into the boundary between public and private. (Photo: Idun Haugan)

Danske Inger Margrethe Hove Laustsen utforsker hva man tar med seg videre og hva man legger igjen bak seg i livet, symbolisert gjennom fenomenet reise og gjennom en transparent ryggsekk full av brev. Brevene har hun fått tilsendt fra venner og familie. Inger Margrethe Hove Laustsen utforsker også grensegangen mellom det offentlige og det private. Foto: Idun Haugan

Danish-born Inger Margrethe Hove Laustsen explores what we take with us and what we leave behind in life, symbolized by the phenomenon of travel and by a transparent backpack full of letters. Family and friends sent the letters to her. Laustsen also delves into the boundary between public and private. (Photo: Idun Haugan)