kunst7

Norske Eva Margrethe Ballo har forsket på hva natur og sol har å si for tilhørighet, og hva slags funksjon det mystiske har i livene våre. Hun er inspirert av antropologen Claude Lévi-Strauss’ tekst “The sunset”, og de håndmalte silkeskjerfene representerer “det mystiske grønne”.

Norske Eva Margrethe Ballo har forsket på hva natur og sol har å si for tilhørighet, og hva slags funksjon det mystiske har i livene våre. Hun er inspirert av antropologen Claude Lévi-Strauss' tekst "The sunset", og de håndmalte silkeskjerfene representerer "det mystiske grønne".

Norwegian Eva Margrethe Ballo researched how nature and sun speak to a sense of belonging, and what purpose the mysterious has in our lives. She was inspired by Claude Lévi-Strauss’ text “The Sunset,” and the hand-painted silk scarves represent “mysterious green.”