kunst4

Norske Karianne Ommundsen har jobbet med tematikken traume og 22. juli. Hun har fulgt og dokumentert rivningen av bygg i regjeringskvartalet, og hun har filmet veggene i Y-blokka som skal rives. To betongklosser i visningsrommet forsterker opplevelsen. Foto: Idun Haugan

Norske Karianne Ommundsen har jobbet med tematikken traume og 22. juli. Hun har fulgt og dokumentert rivningen av bygg i regjeringskvartalet, og hun har filmet veggene i Y-blokka som skal rives. To betongklosser i visningsrommet forsterker opplevelsen. Foto: Idun Haugan

Norwegian Karianne Ommundsen probed the themes of trauma and the 22 July 2011 terror attack in and near Oslo. She followed and documented the building demolition in the Government quarter, and has filmed the walls in the Y-block that is slated to be demolished. Two cement blocks in the exhibit hall intensify the experience. (Photo: Idun Haugan)