kunst10

France Rose forsker på kjønnsidentitet gjennom sin installasjon «Conversation with Myselves». Han tar utgangspunkt i sin egen transformasjon fra kvinne til mann, i en dobbel videoprojeksjon diskuterer den kvinnelige France Rose med den mannlige France Rose. Begge er meg, men det er også to forskjellige personer, sier han. France Rose har også performence hvor han tar med publikum inn i forvandlingen fra kvinne til mann. Foto: Idun Haugan

France Rose forsker på kjønnsidentitet gjennom sin installasjon "Conversation with Myselves". Han tar utgangspunkt i sin egen transformasjon fra kvinne til mann, i en dobbel videoprojeksjon diskuterer den kvinnelige France Rose med den mannlige France Rose. Begge er meg, men det er også to forskjellige personer, sier han. France Rose har også performence hvor han tar med publikum inn i forvandlingen fra kvinne til mann. Foto: Idun Haugan

France Rose is researching gender identity through his installation entitled “Conversation with Myselves.” His point of departure was his own transformation from woman to man, and in a double video projection, the female France Rose converses with the male France Rose. “They’re both me, as well as being two different people,” he says. France Rose is also holding a performance where he takes the public along on the journey from woman to man. (Photo: Idun Haugan)