K 7

I sin reserach har Eva Margrethe Ballo brevvekslet med Gareth Moore, en kanadisk kunstner hun ha er inspirert av, og brevene fra ham er en del av utstillingen.

As part of her research, Eva Margrethe Ballo corresponded with Gareth Moore, a Canadian artist who inspires her. His letters are part of the exhibit.

I sin reserach har Eva Margrethe Ballo brevvekslet med Gareth Moore, en kanadisk kunstner hun ha er inspirert av, og brevene fra ham er en del av utstillingen.