CO2 nivåer Foto Thinkstock

reduce CO2

CO2-utslippene fra sementindustrien kan bare kuttes med en eller annen form for rensing. Illustrasjon: Thinkstock