Asylsøkere

Childs hands gripping barbed wire

- Sammenlignet med blant annet Sverige, tar Norge imot få flyktninger, sier professor Berit Berg. Foto: NTB Scanpix