Presidenten hedrer samarbeidet mellom Statoil, NTNU, University of Dar es Salaam (UDSM) og angolanske Universidade Agostinho Neto.

Heder fra Tanzanias president

  • Publisert 05.05.15

Presidentens pris er tildelt et program for høyere utdanning som NTNU er involvert i.

Statoil Tanzania er tildelt «Presidential Award» for sitt bidrag til høyere utdanning. NTNU er del av dette prosjektet, blant annet gjennom Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk.

– Vi har i noen år samarbeidet med University of Dar es Salaam for å hjelpe dem med å bygge opp en bærekraftig petroleumsutdanning, sier instituttleder Egil Tjåland.

Prosjektet er støttet av NORADs EnPe-program, som forvaltes av NTNU gjennom Hilde Skeie ved Internasjonal Seksjon.

– I tillegg har vi et nært faglig samarbeid med Statoil i Tanzania, som også støtter studentene med veiledning og praktisk gjennomføring av prosjekt- og masteroppgaver, sier Tjåland.

ANTHEI-prosjektet er ett av resultatene av samarbeidet mellom Statoil, NTNU, University of Dar es Salaam (UDSM) og angolanske Universidade Agostinho Neto.

Dette skal gi lokale studenter mulighet for å få en utdanning på masternivå innenfor petroleumsteknologi og geofysikk. I fjor var 28 studenter fra Tanzania blitt del av programmet. I år ble 10 nye studenter tatt opp.

ANTHEI har gitt verdifull erfaring og mulighet for å etablere lignende program, skriver Statoil Tanzania. De takker også lokale og internasjonale læreinstitusjoner for deres bidrag.

Ved NTNU takker Statoil Tanzania spesielt instituttleder Egil Tjåland og professor Jon Kleppe for deres støtte og utrettelige innsats.

– Gratulerer med veldig bra anerkjennelse, som åpenbart er fortjent, kommenterer NTNUs rektor Gunnar Bovim.