SnorreB

Snorre B-plattformen. Foto: Hydro/Statoil

Oljeplattform med rødmalte bein speiler seg i stille havvann

Snorre B-plattformen og to andre norske offshore-installasjoner er utstyrt med kraftverk som slipper ut langt mindre CO2 enn tradisjonelle kraftanlegg på plattformdekk. Foto: Hydro/Statoil