Bronkoskopi

Undersøkelsesrom 113 er fullt av medisinsk teknologi. 12 ulike dataskjermer, tre leger, en ingeniør, en cytodiagnostiker og fire sykepleiere og en pasient må til under forsøkene med det nye bronkoskopet og navigasjonssystemet. Undersøkelsen ledes av lungelege Tor Amundsen, mens lege Hanne Sorger står "ved spakene". Foto: Thor Nielsen.