Målet med prosjektet "Tverrfaglig akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune" er å gi raskere hjelp til barn og unge i akutte kriser. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

Bør man lempe på taushetsplikten i barnevernsaker?

Pilotprosjektet “Tverrfaglig akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune” skal avdekke om resultatene i akutte barnevern-saker bedres, dersom det lempes på loven om taushetsplikt mellom de ulike hjelpeinstansene. (Barnevern, BUP og Bufetat).

For et barn i krise kan det oppleves forferdelig å måtte rippe opp i dramatiske situasjoner mange ganger. Men om de ulike hjelpeinstansene kan samarbeide gjennom at det lempes på taushetsplikten, kan man raskere sette i gang hjelpetiltak til barnets beste. Nå prøves ordningen ut ved ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus i samarbeid med barnevernsvakta i Kristiansand. Siden nyttår har de to etatene samarbeidet 43 ganger om barn og unge som har vært i krise. Det har ifølge etatene ført til store tidsbesparelser og bedre kvalitet i tilbudet til barna. Prosjektet er godkjent av både Datatilsynet, Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet.  Nå skal SINTEF evaluere ordningen.