Thamshavn 2015

Trondheim 09.04.2015 : Sunnere innemiljø på smelteverk. Støvavsug har gjort innelufta 75 prosent reinere “på gølvet” i smelteverket på Thamshavn. Halvard Tveit fra Elkem og NTNU og Bernd Wittgens fra SINTEF. Foto: Thor Nielsen

To menn med hjelm og støvmasker foran smelteovn ved Elkem Thamshavn.

Silisiumindustrien i Norge er i gang med å redusere støvkonsentrasjonen i lufta rundt operatørene. Til fjerning av støv fra tappingen har Bernd Wittgens fra SINTEF (til v.) og Halvard Tveit fra Elkem og NTNU vært med på å utvikle et nytt avsug som Elkems verk på Thamshavn var først ute med å ta i bruk. Foto: SINTEF / Thor Nielsen