Norske husholdningers karbonfotavtrykk

Figuren viser norske husholdningers karbonfotavtrykk (boblenes størrelse) fordelt på 12 kategorier, og utslippsintensiteten til hver kategori (boblenes farge).