Kjøtt Mørhetsmaskin kopi

Bildet og illustrasjonen viser prototypen for mekanisk måling av mørhet på kjøtt.