Nav-1

Nav-logo

Bilde av NAV-logo i rødt og hvitt

Forskere bak ny rapport anbefaler at regelverket for utbetaling av arbeidsavklaringspenger må praktiseres strengere for unge brukere uten alvorlig sykdom. Ilustrasjonsfoto: SINTEF / Svein Tønseth