gnu

Nasjonalparken er kjent for sine enorme flokker med gnu.