afrika-pho2015-6468

Matlaging over åpen ild tærer hardt på trevirket som blir brukt til ved. Foto: Per Harald Olsen/NTNU

Matlaging over åpen ild tærer hardt på trevirket som blir brukt til ved. Foto: Per Harald Olsen/NTNU

Matlaging over åpen ild tærer hardt på trevirket som blir brukt til ved. Foto: Per Harald Olsen/NTNU