Lus på gjellelokk.

Slik ser lakselusa ut i et mikroskop. Bryststykket er bredt og skjoldformet, og brukes som sugekopp. Bakkroppen er smalere, og hos hunnen fylt med egg. Foto: Lars Hamre, Havforskningsinstituttet