?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Trondheim 15.04.2015 : Rune Bjerke og Elin Eidesvik på C-feed med hoppekreps som skal bli for. Foto: Thor Nielsen

Rune Bjerke og Elin Eidesvik på C-feed med hoppekreps som skal bli for. Foto: Thor Nielsen