Grønn biodiesel Foto Thinkstock

Biodiesel er ment å bidra til lavere utslipp av klimagasser. Foto: Thinktock

Biodiesel er ment å bidra til lavere utslipp av klimagasser. Foto: Thinktock