utfelling foto Lars Strømmen

Pigmentforsterkningen viser ingen konkret figur, selv om det ved første øyekast kunne se ut som en menneskefigur. Foto: Lars Strømmen, NTNU og bearbeidet av Åge Hojem, NTNU

Pigmentforsterkningen viser ingen konkret figur, selv om det ved første øyekast kunne se ut som en menneskefigur. Foto: Lars Strømmen, NTNU og bearbeidet av Åge Hojem, NTNU