Eva Lindgaard foto Lars Strømmen

Hula ligger i Osen kommune, men inngangen er i Flatanger. Foto: Lars Strømmen, NTNU

Hula ligger i Osen kommune, men inngangen er i Flatanger. Foto: Lars Strømmen, NTNU