Risholm Petter

For å kunne videofilme i en kule rundt brukeren og få spilt av dette i 3D, trenges det mye lagrings- og prosesseringskapasitet. Det betyr igjen avanserte algoritmer. Det er dette vi som forskere skal hjelpe til med, sier Petter Risholm ved SINTEF IKT.