Petter Risholm stort

OSLO 2013-11-26: Forsker Petter Risholm jobber med et prosjekt der man skal kunne styre datamaskiner og nettbrett med håndbevegelser uten å berøre enheten. Teknologien bygger på utlralyd for å detektere hendene. FOTO: WERNER JUVIK

For å videofilme i en kule rundt brukeren og få spilt av dette i 3D, trenges det mye lagrings- og prosesseringskapasitet. Det betyr igjen avanserte algoritmer. Det er dette vi som forskere skal hjelpe til med., sier Petter Risholm i SINTEF. Foto: Werner Juvik/SINTEF.