Søvn1

Bad Dreams

Kanskje kan tidlig behandling av psykiske helseplager forebygge utvikling av søvnlidelser, siden psykiske symptomer øker risikoen for utvikling av insomni. Foto: Thinkstock