3D Skjoldbule

Detaljbilde av en skjoldbule som lå i en sannsynlig vikinggrav i Skaun. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Detaljbilde av en skjoldbule som lå i en sannsynlig vikinggrav i Skaun. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet