Robotkamp

Læringsmetoden skapte stort engasjement. Foto: Kai T. Dragland

Læringsmetoden skapte stort engasjement. Foto: Kai T. Dragland

Læringsmetoden skapte stort engasjement. Foto: Kai T. Dragland